مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گلیسریل تریولات
گلیسریل تریولات

گلیسریل تریولات از گلیسرول به دست می آید. این ماده از...

جزئیات جزئیات
L-α-فسفاتیدیل کولین
L-α-فسفاتیدیل کولین

L-α-فسفاتیدیل کولین متعلق به کلاس گلیسروفوشپولیپیدها...

جزئیات جزئیات
متیل استئارات
متیل استئارات

متیل استئارات یا متیل اکتادکانوئیک اسید یک متیل استر...

جزئیات جزئیات
آلانیل-گلوتامین-S
آلانیل-گلوتامین-S

آلانیل-گلوتامین-S یا مکمل Ala-Gln یک شکل پایدار از...

جزئیات جزئیات
ال-فنیل آلانین
ال-فنیل آلانین

ال-فنیل آلانین در سنجش Fluo-4 Ca2+ در یک مطالعه استفاده شده...

جزئیات جزئیات
تونیکامایسین
تونیکامایسین

تونیکامایسین، عمدتاً در تحقیقات علمی در زمینه...

جزئیات جزئیات
وانکومایسین هیدروکلراید
وانکومایسین هیدروکلراید

وانکومایسین هیدروکلراید یک آنتی‌بیوتیک است که از...

جزئیات جزئیات
اسپکتینومایسین دی هیدروکلراید
اسپکتینومایسین دی هیدروکلراید

اسپکتینومایسین دی هیدروکلراید، ساختار شیمیایی:...

جزئیات جزئیات
آنتی بیوتیک G 418
آنتی بیوتیک G 418

آنتی بیوتیک G 418، یک ترکیب شیمیایی مهم و گسترده‌ است که...

جزئیات جزئیات
محلول نئومایسین
محلول نئومایسین

محلول نئومایسین (Neomycin Solution) یک آنتی‌بیوتیک از خانواده...

جزئیات جزئیات
پورومایسین دی هیدروکلراید
پورومایسین دی هیدروکلراید

پورومایسین دی هیدروکلراید یک آنتی بیوتیک...

جزئیات جزئیات
بافیلومایسین A1
بافیلومایسین A1

بافیلومایسین A1 استفاده شده است: به عنوان یک مهارکننده...

جزئیات جزئیات
 چکونه می توانیم کمکتان کنیم؟