دانش پژوهان شیمی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

ویژگی ها و کاربرد کلرید آهن 4 آبه
ویژگی ها و کاربرد کلرید آهن 4 آبه

ویژگی ها و کاربرد کلرید آهن 4 آبه، کلرید آهن(III) ترکیب...

جزئیات جزئیات
ماده شیمیایی دیاستاز در تولید عسل
ماده شیمیایی دیاستاز در تولید عسل

ماده شیمیایی دیاستاز در تولید عسل، دیاستاز یک آنزیم...

جزئیات جزئیات
متیل استئارات
متیل استئارات

متیل استئارات یا متیل اکتادکانوئیک اسید یک متیل استر...

جزئیات جزئیات
پنی سیلین-استرپتومایسین
پنی سیلین-استرپتومایسین

پنی سیلین-استرپتومایسین، پنی سیلین، یک آنتی بیوتیک...

جزئیات جزئیات
داکسی سایکلین هیکلات
داکسی سایکلین هیکلات

ساختار شیمیایی: تتراسایکلین داکسی سایکلین هیکلات...

جزئیات جزئیات
محلول جنتامایسین
محلول جنتامایسین

محلول جنتامایسین که به نام جنتیومایسین C نیز شناخته می...

جزئیات جزئیات
نمک سدیم آمپی سیلین
نمک سدیم آمپی سیلین

نمک سدیم آمپی سیلین، ساختار شیمیایی: ß-لاکتام - این...

جزئیات جزئیات
ال-اسپارتیک اسید
ال-اسپارتیک اسید

ال-اسپارتیک اسید به عنوان یکی از اجزای محیط های ریزش...

جزئیات جزئیات
ال-تیروزین
ال-تیروزین

ال-تیروزین یک اسید آمینه غیر ضروری با یک زنجیره جانبی...

جزئیات جزئیات
فنوکسازین
فنوکسازین

فنوکسازین یا فنوکساسین یک داروی ضد باکتری است که متعلق...

جزئیات جزئیات
4-آمینوبنزوئیک اسید
4-آمینوبنزوئیک اسید

4-آمینوبنزوئیک اسید (4-ABA) یک ترکیب شیمیایی با فرمول...

جزئیات جزئیات
ال-لیزین
ال-لیزین

ال-لیزین L-lysine دارای زنجیره جانبی پایه است و ماهیتی...

جزئیات جزئیات