فروشگاه

1-برومو 3کلرو پروپان
1-برومو 3کلرو پروپان

جزئیات جزئیات
محیط کشت گزیلوزلیزین دزوکسی کولات آگارXLD کد 105287
محیط کشت گزیلوزلیزین دزوکسی کولات آگارXLD کد 105287

محیط کشت گزیلوزلیزین دزوکسی کولات آگارXLD کد 105287 محیط...

جزئیات جزئیات
هیدرات اسید مولیبداتو فسفریک
هیدرات اسید مولیبداتو فسفریک

جزئیات جزئیات
گلیکولیک اسید
گلیکولیک اسید

جزئیات جزئیات
سولفانیلیک اسید کد مرک 822338
سولفانیلیک اسید کد مرک 822338

سولفانیلیک اسید کد مرک 822338 سولفانیلیک اسید کد مرک...

جزئیات جزئیات
نرمال بوتانول
نرمال بوتانول

نرمال بوتانول برای آشنایی بیشتر باماده نرمال بوتانول...

جزئیات جزئیات
دی اتانول آمین
دی اتانول آمین

دی اتانول آمین دی اتانول آمین ماده ی جذب کننده رطوبت و...

جزئیات جزئیات
محیط کشت اوره آگار بیس
محیط کشت اوره آگار بیس

محیط کشت اوره آگار بیس محیط کشت اوره آگار بیس یک محیط...

جزئیات جزئیات
محیط کشت مک کانکی آگار
محیط کشت مک کانکی آگار

محیط کشت مک کانکی آگار محیط کشت مک کانکی آگار ،محیطی...

جزئیات جزئیات
سولفات مس Copper(II)sulfate
سولفات مس Copper(II)sulfate

سولفات مس Copper(II)sulfate با فرمول شیمیایی CuSO4 g/cm 4 چگالی...

جزئیات جزئیات
گلایسین کدمرک 104201
گلایسین کدمرک 104201

گلایسین کدمرک 104201 موارد مصرف محلول های استریل 1/5 درصد...

جزئیات جزئیات
دی سدیم فسفات
دی سدیم فسفات

دی سدیم فسفات نمک دی سدیم فسفریک اسیدی است که به عنوان...

جزئیات جزئیات