دانش پژوهان شیمی

فروشگاه

بیس(4-هیدروکسی فنیل)متان
بیس(4-هیدروکسی فنیل)متان

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
آمونیوم هپتا مولیبدات تتراهیدرات کد101180
آمونیوم هپتا مولیبدات تتراهیدرات کد101180

آمونیوم هپتا مولیبدات تتراهیدرات کد101180 یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
1-تریدسن کد T57703
1-تریدسن کد T57703

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
محلول کارل فیشر(Combi Titrant5)
محلول کارل فیشر(Combi Titrant5)

محلول کارل فیشر(Combi Titrant5) یکی از محصولات معروف شرکت...

جزئیات جزئیات
دیودیل آزو دیکاربوکسیلات(محلول)
دیودیل آزو دیکاربوکسیلات(محلول)

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
فولیک اسید M ل-گلوتامیک اسید
فولیک اسید M ل-گلوتامیک اسید

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
کاراگینان
کاراگینان

کاراگینان یک پلی‌ساکارید است که از جلبک‌های قرمز...

جزئیات جزئیات
اسیدفولیک
اسیدفولیک

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
کازئین پپتون براث کد 111723
کازئین پپتون براث کد 111723

کازئین پپتون براث کد 111723 یکی از محیط‌های کشت معروف است...

جزئیات جزئیات
ملاتونین
ملاتونین

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
دی متیل فتالات کد 800918
دی متیل فتالات کد 800918

دی متیل فتالات کد 800918 یک ماده شیمیایی است که به عنوان...

جزئیات جزئیات
پروپیلن کربنات
پروپیلن کربنات

پروپیلن کربنات کد مرک 807051 یک ترکیب شیمیایی است که از...

جزئیات جزئیات